Szemészeti módszertani fejlesztések, Szemészeti módszertani fejlesztések, Gyógyítson látást otthon


szemészeti módszertani fejlesztések

Email: szemeszeti. A gyakorlati oktatás során a Szemészeti módszertani fejlesztések nagy hangsúlyt fektet az optometria képzésben résztvevők szakmai gyakorlatainak megszervezésére — mind a belső, mind a külső gyakorlatok során —, mivel gyakorlati szakmáról van szó.

szemészeti módszertani fejlesztések

A belső gyakorlatok során a megfelelő minőségű gyakorlati háttér biztosításának érdekében folyamatos a demonstrációs tantermek eszközállományának fejlesztése. A hallgatók tanórán kívüli szakmai gyakorlatainak megszervezése is fontos, mivel a gyakorlatok az ország egész területén zajlanak, ezért kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlati vezetőkkel való folyamatos kapcsolattartás.

A Tanszék oktatói állománya főleg külsős oktatókból szemészek, optometristák tevődik össze, akik igen kiváló eredményeket tudhatnak magukénak a szemészet, valamint az optometria területén, illetve országos és nemzetközi konferenciák aktív részvevői, továbbképzések szervezői, rangos szakmai társaságok tagjai. Az oktatási feladatok ellátása mellett zajlik az optometria képzéshez szükséges szemészeti, illetve optometriai témákban, területeken betegvizsgálatok szervezése, valamint egyedülálló tevékenységként kell megemlíteni, hogy a tanszék feladata az optometria szakos hallgatók írásbeli záróvizsga teszt adatbankjának létrehozása, és gondozása.

szemészeti módszertani fejlesztések