Nyitott jövőkép


Main navigation

Az elmúlt évtizedben számos ötlet, javaslat született arra, hogy a Róma-part árvízvédelmét milyen nyomvonalon, milyen műszaki megoldásokkal kellene rendezni, megerősíteni. Az ezeket követő vitákban rendre felmerült, hogy az egyes megoldások - a védelem mellett - a Római-part milyen értékeit, funkcióit teszik tönkre, lehetetlenítik el.

nyitott jövőkép

Máig nincs megnyugtató válasz ezekre a kérdésekre, ezért a Főváros úgy határozott, hogy fordítva vizsgálja meg nyitott jövőkép kérdést: először lássuk tisztán, hogy milyen Római-partot szeretnénk húsz év múlva, milyen értékeket akarunk védeni, milyen új vagy megújult funkciókat szeretnénk igénybe venni, majd keressük szürke folt a látásban azokat az árvízvédelmi megoldásokat, amelyek ezt a jövőképet a leginkább szolgálják, támogatják.

A terület A jövőképtervezés a Római-part egészét nyitott jövőkép kezeli, vagyis magában foglalja mind a Duna-parti föveny, mind parti sétány területét, mind a sétány és a Nánási-Királyok útja közti, főként magán- vagy állami tulajdonú hullámtéri telkeket.

nyitott jövőkép

Ez utóbbi azért lehetséges, mert a jövőképről szóló párbeszéd nem konkrét helyszínekhez kötődő fejlesztésekről, hanem az egész terület hangulatáról, szeretett vagy zavaró jellemzőiről, kívánt funkcióinak meghatározásáról szól. A Római-part észak-déli irányban is több részre tagolható.

A terület déli felén találjuk a büfék többségét, a hangosabb funkciókat, míg az északi rész kevésbé kiépített, nyugodtabb, természetközelibb.

Felemás jövőkép ► Foreclosed - Videoteszt

A tervezési terület Árvízvédelemre szükség van! A Fővárosi Közgyűlés A beruházást előkészítő megvalósíthatósági tanulmánynak magában kell foglalnia a Nánási út - Királyok útja nyomvonalon jelenleg meglévő védmű fejlesztési lehetőségének vizsgálatát, illetve a korábban vizsgált partközeli megoldások és a Nánási út - Királyok útján lehetséges megoldások összehasonlítását.

nyitott jövőkép

Milyennek szeretnénk látni a Római-partot ben? Az árvízi védekezéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány és az azt kísérő részletes közösségi tervezés megkezdése előtt a Főváros a Római-part jövőképének elkészítésére széleskörű közösségi tervezési folyamatot kezdeményez. A jövőképtervezés célja az árvízvédelem kérdésén túlmutatóan a teljes hullámtér hosszú távú víziójának megalkotása, vagyis választ kapni arra a kérdésre, hogy a budapestiek és kiemelt célcsoportként a Csillaghegyi-öblözetben élők hogyan képzelik, milyennek szeretnék látni a Római-partot ben.

A jövőkép-készítés választ keres arra is, hogy a budapestiek mit tartanak a Római-part értékeinek, szerethető és megtartandó jellemzőinek, illetve mit szeretnének másként látni.

Legyen naprakész

Segít feltérképezni azokat az erőforrásokat is, amelyek a későbbi fejlesztések alapját adhatják. Mindenki számára nyitott folyamat A jövőképalkotást szolgáló nyitott jövőkép tervezési folyamat eseményei közösségi beszélgetések és kommunikációs nyitott jövőkép kérdőív, email mindenki számára nyitottak.

A Főváros minden beérkező vagy az eseményeken elhangzó véleményt, állítást átlátható módon dokumentál és azokat felhasználja a jövőkép megalkotásához. A jövőképtervezési folyamat a tervek szerint Az új árvízvédelmi fővédvonal nyomvonaláról és az alkalmazandó műszaki megoldásról később fog végső döntés születni, figyelembe véve a megvalósíthatósági tanulmány eredményeit amely az érintett, szerteágazó szakterületek vizsgálatait és javaslatait összesítivalamint a jövőképben és az azt követő részletes közösségi tervezésben megfogalmazott társadalmi preferenciákat.

A közösségi tervezési folyamatot egy maximum 12 főből álló külső tanácsadó testület segíti, amely az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. A tanácsadó testület tartalmilag nem befolyásolja a tervezés eredményét, szerepe az, hogy a tervezési terület és az előzmények alapos ismeretével segítse a Fővárost a közösségi tervezési folyamat megtervezésében, a bevonásban, az érintettek informálásában, valamint az események szervezésében.

  1. A Szövetség célja, hogy új egyetemi modell kialakítása révén, példaként szolgálva erősítse az európai felsőoktatás minőségét, növelje nemzetközi versenyképességét és vonzerejét.
  2. Az orr zavarja a látást

A Főváros online kérdőív segítségével méri fel a budapestiek Római-parttal kapcsolatos tapasztalatait, vágyait, meglátásait. Ezzel párhuzamosan mindenki számára nyitott közösségi beszélgetéseken adunk lehetőséget arra, hogy minden felmerülő ötlet, javaslat, szükséglet bekerüljön a közösbe amennyiben a COVID-helyzet engedi, valós találkozások keretében. A területtel kapcsolatos kulcsszereplők és kulcskérdések kapcsán a tanácsadó csoport javaslatai szerinti szakmai fókuszcsoportos beszélgetések keretében tudunk egyes, a jövőképpel kapcsolatos témákat, ügyeket mélyebben is átbeszélni.

Amennyiben kérdése, észrevétele van a jövőképtervezési folyamattal kapcsolatban, vagy olyan információt, javaslatot osztana meg, amely nem írható le a kérdőívben, azt a romai budapest.

nyitott jövőkép