Alapszabály

Részletek az alapszabályból

 

Hogyan is kezdődött?

 

I.

Preambulum: A társaságot az „Ujvárosi iskolát” végzett szakemberek alapították. Célja: Dr. Ujvárosi Miklós szellemi örökségének megőrzése, és átadása a fiatalabb generációknak. A társaság támogassa, és tevékenységével segítse elő, a gyomnövényekkel, azok biológiájával, elterjedésével és irtásával, valamint a gyomirtó szerek kutatásával, gyomirtási technológiák fejlesztésével, és mindezekkel kapcsolatos hatósági, közigazgatási és oktatási feladatok elvégzésével, továbbá a herbicidek kereskedelmével foglalkozó szakemberek együttgondolkozását, összefogását és barátságát.

 

II.

A társaság elnevezése: Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság (továbbiakban: társaság). A társaságnak leírt alapszabálya nem volt. A szabályokat kezdetben az alapvető társadalmi normák szerint határoztuk meg. Leírt működési szabályzat az alapítvány bejelentése illetve hivatalos bejegyzése után lett, melynek szövegét az alapító okirat tartalmazza.

 

III.

A Tagság:

Alapító tagok: A társaság alapító tagjai azok akik 1964 és 1977 között Vácrátóton az MTA Botanikai Kutató Intézetében Ujvárosi professzor mellett tevékenykedtek, vagy az első négy országos gyomismereti tanfolyam valamelyikét sikeresen elvégezték, és néhány pártoló tagból, akik a Tolna megyei Tengelic községben megjelentek, és szavazatukkal hozzájárultak a MAE Növényvédelmi Társaság Vegyszeres Gyomirtási Szakosztályának Ujvárosi Gyomismereti Munkabizottságának megalapításához.

Tagok: A tagság az országos gyomtanfolyamokon végzett szakemberekkel bővül, de a tagság sorába felvehető az is, aki közös céljainkkal egyetért, és korábbi munkájával, a tagsággal járó megtiszteltetést már kiérdemelte. E nyitottságot az alapítvány bejegyzése után is megőrizte.

 

IV.

A Gyommentes Környezetért Alapítvány szervezeti felépítése:

A társaság vezető testülete az öt főből álló kuratórium. Ennek vezetője, az elnök, aki egyben a társaság elnöke is. A kuratórium tagja a titkár, és még három vezetőségi tag. A vezetőség a tevékenységét társadalmi munkában végzi. Megbízatásuk az alapító okiratban meghatározott ideig tart. Ezt követően választást kell kiírni.  A választást a tagságból alakult választó bizottság szervezi és vezeti le. A választás előkészítésében a választás idején az alapítvány vezetésében dolgozó személyek nem vehetnek részt. Minden találkozón a baráti beszélgetésekhez felhasznált termékek elbírálásához – helyben fogyasztható termékekről van szó – kolbász, bor és pálinka -bíráló bizottságot kell létrehozni. A kuratórium nevében, a bizottsági tagokra a titkár tesz javaslatot.

A jegyzőkönyvvezető feladata a társasági ülések eseményeinek pontos, lehető legrészletesebb rögzítése, melyeket a jegyzőkönyv hitelesítők (két fő) ellenjegyeznek. Egyéb, az alapszabályban nem rögzített feladatok elvégzésére ad hoc bizottságok alakíthatók.

Szervezeti és személyi kérdésekben a döntések meghozatala nyílt többségi szavazattal történik.

Az alapítvány működését szponzorok támogatásai, valamint a személyi jövedelemadóból felajánlott 1% biztosítja.

 

V.

Tagfelvétel: Az országos gyomismereti tanfolyamra járó, vagy azt sikeresen elvégző hallgatók a legközelebbi „gyomos találkozón” kollektíven kérhetik a társaságba való felvételüket. Ajánlójuk az alapítvány elnöke, titkára, vagy a gyomtanfolyam vezetője lehet. Jelentkezésüket a tagságnak el kell fogadnia. Egyéni jelentkezés írásban történhet. A kérelmeket előzőleg az alapítvány titkárához kell benyújtani. A jelentkezőnek előzetesen két rendes tag ajánlását is meg kell szereznie. Az ajánló tagoknak a legközelebbi találkozón – már a társaság előtt – ajánlásukat indoklással együtt, szóban kell megtenniük. A két elhangzó ajánlás alapján az alapítvány elnökének vagy megbízottjának, a jelölt felvételét illetően, javaslattal kell élnie. Az alapítvány tagjai szavaznak a felvételről. A kollektíven és az egyénileg felvettek egy évig (ez a próbaidő) tagjelöltnek tekinthetők.

 

VI.

Avatási szertartás:

Mind a tagfelvételt, mind pedig a rendes tagságot kérelmezők egy avatási szertartáson is keresztül kell, hogy menjenek. A szertartás egy része komoly, más része játékos (Játékosan komoly!).

  1. Bemutatkozás: A kérelmezőknek röviden el kell mondani saját életrajzukat. Ismertetni kell benne az addigi szakmai tevékenységüket, és belépési szándékuk indoklását is.
  2. Zenei rátermettség bizonyítása: Bármilyen hangszeren való játék bemutatása, vagy népdal, magyar nóta, sanzon, esetleg kuplé éneklése, fütyülése. A ritmusérzéket bizonyítani lehet tánctudással, pantomimmal, sőt még zsonglőrködéssel is.
  3. Egy-egy jó történet vagy anekdota, esetleg vicc (Lehetőleg a kérelmező saját életéből.) elmondása.
  4. Minden jelöltnek a társaság szeme láttára Szőke Lajos „minőségi” avató borából – ott helyben egy szuszra – fél litert, míg hölgyek esetében egy pohárral (2dl) kell meginnia.

A rendes tagok az avatási szertartások közben, vagy annak a végén észrevételeikkel élhetnek.

 

VII.

A tagság megszűnése: Megszűnik a tagság, amennyiben a tag három évig nem jár el a társaság rendezvényeire, vagy – valamilyen ok (nem kell indokolni!) miatt – szóban vagy írásban bejelenti, hogy nem kíván többé a társaság tagja lenni. Tagság automatikusan megszűnik a tag halálával is.

 

VIII.

„Ujvárosi” gyomos találkozók: (továbbiakban találkozók): A találkozók elnevezése tükrözi azt az alapító szellemet amit a kollektíva ma is magáénak érez, és ezen a jövőben sem kívánunk változtatni. Az alapítvány legnagyobb éves rendezvénye, melyet minden évben más-más helyen rendezünk meg. A találkozók helyszíneiről (hogy melyik megye szervezheti a találkozót) mindig az előző találkozókon kell döntést hozni. A szervezőknek egy-egy találkozó pontos helyének kijelölésében – a lehetséges helyszínek közül – az alapítvány vezetésével közösen kell megállapodni.

 

IX.

A társaság és tagjai a tagság egyetértésével kitüntetéseket alapíthat és adományozhat. Az adományozás rendjét külön szabályzatban kell rögzíteni. Az alapítvány és tagjai által alapított kitüntetések adományozási rendjében történő mindennemű változás, vagy akár annak megszüntetése csak a tagság egyetértésével történhet.

 

X.

A tagok felvételük során kötelezik magukat arra, hogy az alapítványért mindig és mindenkor önzetlenül tevékenykednek, és aktív részvételükkel elősegítik annak működését, nevének öregbítését és jó hírének fenntartását.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..